• collage_cykel.png
 • unga_fiskare_garhyttean.png
 • Bergslagtramp-1.png
 • DSC_2701.png
 • Bergslagtramp-1b.png
 • Eduardo-fiskar-gadda.png
 • Spaning-efter-oring_2.png
 • juli-014.png
 • DSC_2590.png
 • DSC_2585.png
 • DSC_2616.png
 • DSC_2630.png

Uppdateras ej längre

Denna sida visar vad som hände 2008 till 2014. Den uppdateras inte längre. 

Mer pengar att söka!!

Leader Bergslagen har fått möjlighet att omfördela inom våra budgetramar. Detta har vi nu gjort, och det betyder att det från och med nu finns gott om pengar att söka för det som vi brukar kalla allmän landsbygdutveckling. Pengarna är alltså inte längre bundna till utveckling av jord- och skogsbruk eller för åtgärder inom miljö och landskap.

Idag finns totalt 660.000 kronor för jord- och skogsbruksutveckling, 700.000 kronor för miljö- och landskapsarbete samt 3,7 miljoner kronor för övrig landsbygdsutveckling. Ni som vill starta processer som leder till ett bättre Bergslagen har alltså goda möjligheter i och med detta.

Vårt råd är att inte vänta för länge. Alla projekt måste vara avslutade senast 30 juni 2014, så ni måste räkna med att klara av era projekt på lite drygt ett år. Vänta alltså inte, utan kontakta kansliet omgående, så att ni får nytta och glädje av de pengar som finns till ert arbete.

I sedvanlig ordning är Samverkan - Nytänkande - Varaktighet som är viktiga ledord för att blidka LAG-ledamöterna. Vi prioriterar projekt som startar en utvecklingsprocess, och det är därför viktigt att ni också lyfter blicken och ser lite längre fram och längre ut.

Leader Bergslagen har hittills beviljat 95 jättebra projekt. Vi ser också på flera håll att utvecklingsprocesserna lever vidare, även efter projekttidens slut. Det är precis detta vi vill uppnå, och ni alla är jätteviktiga i det arbetet.

EU logo sjv logo