• unga_fiskare_garhyttean.png
 • juli-014.png
 • Spaning-efter-oring_2.png
 • DSC_2701.png
 • collage_cykel.png
 • Bergslagtramp-1b.png
 • DSC_2590.png
 • DSC_2630.png
 • Bergslagtramp-1.png
 • DSC_2616.png
 • DSC_2585.png
 • Eduardo-fiskar-gadda.png

Uppdateras ej längre

Denna sida visar vad som hände 2008 till 2014. Den uppdateras inte längre. 

Projektbeslut 23 april 2013

Vid LAG:s möte innan stämman den 23 april fattas följande positiva projektbeslut:

Ställbergs gruva - internationellt scen- och konstcenter
Projektgruppen fick upp ögonen för den gamla gruvan i Ställberg i Ljusnarsbergs kommun för något år sedan. 3000 kvadratmeter industrilokaler ska nu omvandlas till ett internationellt scen- och konstcenter med ateljéer, scenrum, restaurang och utställningslokal. Ett pilotarrangemang genomfördes i höstas, och efter det har gruppen nu jobbat på ett fullskaligt projekt. Totalt beviljades 750.000 kronor från oss, och den totala budgeten är 1.025.000 kronor. Kontaktperson är Carl-Oscar Sjögren. Projektägare är DRIFT Scenkonst och samarbetspartners är Ljusnarsbergs kommun, Stiftelsen Opera på Skäret, Ställbergs byalag, Ställbergs skafferi samt företaget Rättbuss i Stockholm.

VäxtArt-Odling
Föreningen Nora Art, Omställning Nora, Naturskyddsföreningen, Trägårdsföreningen m fl ska inom ramen för projektet anlägga en tärdgård med ätbara växter i kvarteret Bryggeriet i Nora. Odlingarna ska också spridas runt om i Nora och utgöra det grundläggande temat för en lång rad aktiviteter under ett års tid. Bland annat kopplas konstutställningar, föreläsningar och kockarrangemang till odlingarna. Eleverna på Borns friskola, åk 5-6, ska kombinera naturkunskap med bild och konst. Aktiviteter planeras också runt NoraDagarna. I och med att tankarna på projektet formades, kommer också en del av de offentliga planteringarna att utgöras av ätliga växter. Syftet är att höja kunskapen om och intresset för ekologisk, lokalproducerad vegetarisk mat. Projektet beviljades 115.500 kronor. Kontaktperson är Kerstin Wagner.

Från ull till sockentröja
Södra HyttOmrådets IdéFörening, SHOIF, i Hjulsjö i Hällefors kommun har länge funderat på att använda all den ull som Bergslagens får producerar. Avsikten är nu att skapa en plats där man kan hantera ull från närområdet, allt från rensning till design av en tröja från bygden. I Ullcentrat som skapas ska det finnas maskiner för småskalig hantering av ull, såsom tvätt, tork, sortering, kardmaskin, spinnrock etc. Sedan ska hantverkare kunna boka plats för att jobba med sin ull. Projektet beviljades 121.000 kronor. Kontaktperson är Gunvor Eriksson.

Smaka på Bergslagen
Projektet tar sikte på alla råvaror som finns i trädgårdar, i småskaligt jordbruk, i skog och mark, och som i vissa fall används för hemmabruk men i de flesta fall inte nyttjas alls. Projektet bygger upp ett småskaligt men professionellt testkök i Nickebo skola i Karbenning. Där ska människor som vill testa att producera sina produkter i lite större skala än enbart hemmabruk kunna boka tid och få hjälp och stöd för att få fram säljbara produkter. Projektägare är DialogKraft AB och samarbetspartners är bland annat LRF och Coompanion. Därutöver kommer extern kompetens att hyras in utifrån vilka behov som finns runt de produkter och råvaror som det finns idéer runt. Kontaktperson är Ulrica Persson. Projektet beviljades 698.000 kronor.

EU logo sjv logo